RECYKLING

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2009 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Ustawa wprowadza do aktualnego systemu gospodarowania zużytym sprzętem kilka istotnych zmian. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzony na podstawie Art. 25 obowiązek przekazywania przez wprowadzających do sprzedawców detalicznych i hurtowych informacji dotyczącej wysokości kosztów gospodarowania odpadami, które mają obejmować koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku
i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Obowiązek ten spoczywa również na sprzedawcach, którzy stosowną informację, uzyskaną od wprowadzających muszą przekazać nabywcom.

W związku z powyższym informujemy, że:
Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami dla sprzętu  wprowadzonego w roku 2009 wynosi :
0,47 PLN/szt. (netto)  – sprzęt z grupy 5 (Sprzęt  oświetleniowy) rodzaj 2,3,4,5
0,15 PLN/kg (netto)  -pozostały sprzęt z grup 1-7

Firmy przyjmujące nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
1)
RAN-FLEX
ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce,
tel: 1369-18-05, 607-239-560
biuro.kielce@ranflex.com.pl
godziny otwarcia 7.30do 15.30
2)
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
EKOPARTNER
ul. Długa 26, 25-650 Kielce
tel. 41345-15-13
godziny otwarcia 7.00do 17.30
3)
MB Recycling
Zakład Przetwarzania Odpadów
ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów
www.utylizacja.org
Przyjmowanie zużytego sprzętu RTV i AGD w zakładzie przetwarzania w Piekoszowie lub
indywidualny odbiór po uzgodnieniu telefonicznym:
Tel.41366-04-58
Infolinia: 60610010